Zkušební řády

Mezinárodní zkušební řád :

 

http://www.cz-pes.cz/zkusebni-rad-ipo-v.php

http://www.cz-pes.cz/zkusebni-rad-ipo.php

IPO - V  předzkoušku pracovních psů

IPO 1 - 2 - 3

pracovního psa

IPO - FH

psa stopaře

Národní zkušební řád ČR :

 
http://www.cz-pes.cz/zkusebni-rad-nzr.php

ZZO

základní ovladatelnosti

ZMMP , ZMP 1- 2

psa malých plemen

ZM , ZVV 1 - 2 - 3

všestranného výcviku

ZPS 1 - 2

stopaře

ZPO 1 - 2

obranáře

Zkušební řád pro sportovní výcvik psů

 
http://www.cz-pes.cz/zkusebni-rad-schh-vpg.php BH

doprovodného psa

FPr 1 - 2 - 3

stopaře

FH 1 - 2

psa stopaře

SchH/VPG A poslušnost , obrana
SchH/VPG 1- 2- 3

všestranná

Zkušební řád Kynologické jednoty ČR Brno

 
http://www.cz-pes.cz/zkusebni-rad-zop-zup.php ZOP

ovladatelnosti psa

ZPU 1 - 2

pracovní upotřebitelnosti

Zkušební řád TART  
http://www.cz-pes.cz/zkusebni-rad-tart.php ZMT základního minima
T 1 - 2 - 3 všestranná
SPT 1 - 2 - 3 stopaře
OPT 1 - 2 - 3 obranáře
Zkušební řád Mondio - Ringu  
http://www.cz-pes.cz/zkusebni-rad-mondioring.php Třída 1 - 2 - 3 všestranná
Mezinárodní zkušební řád pro záchranné psy IRO
http://www.cz-pes.cz/zkusebni-rad-iro.php RH - E způsobilosti záchranného psa
RH - FA-B záchranného psa stopaře
RH - FLA-B v plošném vyhledávání
RH - TA-B ve vyhledávání v sutinách
RH - LA-B-C psa lavináře
RH - WA-B-C ve vodním vyhledání
Zkušební řád Svazu záchranných brigád kynologů    
http://www.cz-pes.cz/zkusebni-rad-zachranari.php ZZZ záchranářské způsobilosti
ZZP 1 - 2 - 3 - N(noční) záchranných prací
ZLP 1 - 2 - 3 - N(noční) lavinových prací
ZVP 1 - 2 - 3 - N(noční) vodních prací
ZZS záchranného stopování
ZTV terénního vyhledávání
ZPJ pohotovostní jednotky
VZ 1 - 2 - 3 vytrvalostní zkoušky
Zkušební řád pro canisterapii    
http://www.cz-pes.cz/zkusebni-rad-canisterapie.php    
Zkušební řády pro lovecké psy  
http://www.kchls.cz ZV zkoušky vloh
PZ podzimní zkoušky
LZ lesní zkoušky
SVP spec. z vodní práce
VZ všestranné zkoušky
BZ barvářské zkoušky
HZ honičské zkoušky
Zkušební řády ovčáckých psů    

www.bcccz.cz

www.schok.cz

ZVOP vloh ovčáckého psa
ZPOP 1 - 2 - 3 práce ovčáckého psa

zpět